Project Description

فیلم انتقال حرارت Glitter Heat CAD CUT

این یک فیلم انتقال حرارت درخشان است که برای رقص و تشویق براق استفاده می شود

پوشیدن. آرم های ساخته شده با GIO-GLITER هر نوع لباس را فانتزی و درخشان می کند.

گالری