Project Description

فیلم انتقال حرارت بازتابنده با ویژگی مهم

این لایه یک لایه دانه شیشه ای دارد و سطح آن محافظت می شود

توسط یک شرکت مخابراتی Sticky PET. حامل چسبنده طراحی پیچیده ای را ایجاد می کند

در دسترس برای برش

گالری